Wat zijn de mogelijkheden:

Vergoeding door de Zorgverzekeraar:
Kijk in uw polis in het aanvullend pakket bij de vergoedingen, ik als  mantelzorgmakelaar kan het voor u navragen.   https://www.bmzm.nl/uploads/documentenFEU/VergoedingMZMZorgverzekering.pdf

Werkgevers
Steeds meer werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar als er sprake is van een combinatie van mantelzorg en arbeid.

Vanuit uw PGB:

In uw PGB (WLZ) is er  het vrij besteedbare bedrag dit kan gebruikt worden voor ondersteuning van een mantelzorgmakelaar.

Gemeente Landerd:

Heeft u geen aanvullende ziektekostenverzekering en niet de middelen om

Cliëntondersteuning WLZ:

Dit wordt bekostigd door het zorgkantoor

Uurtarief:
Voor inzet van diensten die niet  worden vergoed door een zorgverzekeraar, gemeente of werkgever, geldt een uurtarief.

Wilt u meer informatie over vergoedingen? Neem dan nu contact op.