Voor u als  mantelzorger: 

Een mantelzorger is iemand die, niet beroepsmatig, langdurig zorg verleent aan een hulpbehoevende oudere, chronisch zieke of gehandicapte naaste.

U, als mantelzorger, kunt overbelast raken door de vele regeltaken die met deze zorg te maken hebben. Bijvoorbeeld: invullen van formulieren, schrijven van brieven en afspraken (maken) met instanties.  Allemaal zaken waar je je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf.
Mantelzorgmakelaars helpen mantelzorgers door deze taken en zaken over te nemen.
Ik ben  uitstekend op de hoogte van wet- en regelgeving in de zorgwereld, en ken de kortste weg naar het juiste loket.
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de diensten van de zelfstandige mantelzorgmakelaar.
Combineert u werk en mantelzorg? Dan zijn er nog veel meer knelpunten. De mantelzorgmakelaar kan u helpen.

Heeft u vragen op het gebied van zorg, wonen, werk, welzijn, inkomen of een andere vraag over uw zorgsituatie, neem dan contact op.

Vanuit mijn uitgebreide vakkennis en ervaring zet ik voor u alle mogelijkheden op een rij. Belangrijk daarbij is dat u het in duidelijke taal krijgt uitgelegd en dat u regie heeft of terug krijgt over uw situatie.

Voor een werkgever:

In Nederland zijn er 4 miljoen mantelzorgers, dat is een groot goed. Daarvan is 1 op de 6 ook werkzaam en in de zorgsector is zelfs 1 op de 3 werkzaam en daarnaast mantelzorger. Door dat er steeds meer van mantelzorgers gevraagd wordt en omdat er veel regel werk bij komt ligt overbelasting op de loer. Overbelasting doordat er geen goede balans meer is tussen privé, werk en mantelzorg. Er wordt niet meer voldoende energie opgedaan.  Een gevolg kan zijn dat iemand uitvalt,  een burn-out, overbelast raakt of  zijn werk niet meer goed kan functioneren.  Preventief kunt u als werkgever zorgen dat medewerker gebruik maken van bestaande verlof faciliteiten en belangrijk is om het gesprek hierover te voeren, voordat een werknemer uitvalt. Zodat duidelijk wordt wat  helpend is, om een medewerker te behouden.

Als er verzuim is, is de vraag : hoe komt de balans weer terug tussen privé, werk en mantelzorg en hoe blijft deze balans er.

Er is hier  winst te behalen, om verzuim te voorkomen of verkorten.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met mij als mantelzorgmakelaar!

Voor cliënten  WLZ  als cliëntondersteuner

Heeft u een Langdurige zorg (WLZ) indicatie en wilt u graag ondersteuning?  Dan kan ik u de volgende diensten bieden:

  • informatie en advies over de mogelijkheden van zorg binnen de WLZ
  • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
  • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
  • Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en passende zorg
  • Bemiddeling indien zorg niet conform verwachtingen en afspraken wordt geleverd.
  • Ondersteuning bij herindicatie

Regelhulp

Ik kan voor uw naaste een regelhulp zijn om u als mantelzorger of familielid te ontzorgen. Moet uw huis leeg, tijdelijk verblijf bij schade en gaat de zorg door. Dan kan ik voor diverse partijen het aanspreekpunt zijn. Neem contact op voor een offerte.