Zorg:                          

 • voorbereiden keukentafelgesprek
 • ondersteunen bij het aanvragen van indicaties bij WMO en WLZ
 • ondersteunen bij het aanvragen van PGB
 • ondersteunen bij invullen van formulieren en/of bezwaarschriften
 • overleggen met instanties

Wonen:                       

 • ondersteunen bij aanvragen over aanpassingen van de woning/huisvesting mantelzorgwoning
 • huurrecht
 • hulpmiddelen aanvragen
 • organiseren van respijtzorg

Welzijn:                  

 • Dagbesteding
 • Vervangend verblijf
 • Tijdelijk verblijf
 • inzet vrijwilligers

Werk/onderwijs:

 • bemiddelen met werkgevers over afstemming van werk, privé en zorgtaken.
 • in beeld brengen van verlofregelingen
 • informatie over CAO, maatwerk,
 • mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid (werkgevers)

Financiën:               

 • Uitkeringen, subsidies, toeslagen, belastingen, salaris uit PGB, eigen bijdrage CAK